Wednesday, 6 February 2013

Pecahan Pegangan Unit Mengikut Dana Pada Tahun Kewangan Berakhir 2012

Assalamualaikum.

Berikut adalah pecahan pegangan unit mengikut dana pada tahun kewangan berakhir 2012:

Pecahan Pegangan Unit Pada Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2012

Pecahan Pegangan Unit Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Oktober 2012

Pecahan Pegangan Unit Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos 2012

Pecahan Pegangan Unit Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos 2012

Pecahan Pegangan Unit Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos 2012

BIMB Invest Money Market Fund
Pecahan Pegangan Unit Pada Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2012


BIMB Invest, Syariah Beyond Compliance

No comments:

Post a Comment